start contact

Blueberries leave bruises on the skin

Distels

een boek is

Lied van de pluk

Inventaris van een leven

Oud Hospitaal

Playlist van de pluk

Quiévrain

Sla de stad open

Vindplaats

Weet je nog?

De man met vier vingers

Haan

Ispahaan

Just around the corner

Schootheuvel

Stukken voor De Standaard

Vier clownsvissen

een boek is

De tekstinstallatie een boek is ontwikkelde ik voor de bibliotheek van Sint-Truiden. Wat kan een boek allemaal betekenen? Die simpele vraag was het startpunt van mijn schrijfproces. De lijst van mogelijke antwoorden werd de tekst. Als bezoeker kan je de zinnen van de tekst in verschillende volgordes lezen, afhankelijk van je parcours door en standpunt in de bib.

In oktober 2022 huldigde ik de installatie in met een participatieve compositie, waarbij iedere toeschouwer een zin voor zijn/haar/hun rekening nam en die scandeerde zodra ik het signaal daartoe gaf.

Fotograaf: Liesbeth Collin