start contact

Blueberries leave bruises on the skin

Distels

een boek is

Lied van de pluk

Inventaris van een leven

Oud Hospitaal

Playlist van de pluk

Quiévrain

Sla de stad open

Vindplaats

Weet je nog?

De man met vier vingers

Haan

Ispahaan

Just around the corner

Schootheuvel

Stukken voor De Standaard

Vier clownsvissen

Blueberries leave bruises on the skin

In het voorjaar van 2023 regisseerde ik samen met Astrid De Haes de danstheatervoorstelling Blueberries leave bruises on the skin (vanaf 16 jaar), waarin drie figuren aankomen op een plek waar ze zichzelf en de ander opnieuw moeten leren kennen. In een bonte verzameling aan pogingen proberen ze om te gaan met de rollen die er van hen verwacht worden. De vraag die daarbij steeds prangender wordt is deze: hoeveel van jezelf geef je op om aan die verwachtingen te voldoen? Blueberries leave bruises on the skin is een stoet van mogelijke antwoorden op de vraag hoe maakbaar je bent, een viering van menselijke onzekerheid en overmoed, een ode aan het zoeken.

Concept en regie: Mona Thijs & Astrid De Haes, Spel: Melody Van Gompel, Anna Tierney & Kaat De Bakker, Geluidsontwerp: Orlan Ghekiere, Kostuumontwerp: Eli Verkeyn, Lichtontwerp: Dominique Pollet, Dramaturgie: Jenne Van Daele, Tekstcoach: Peggy De Landtsheer, Educatief pakket: Mona Thijs & Gideon Hakker, Productie-ondersteuning: Kato Wilms, Posterbeeld: Lennert Madou, Scènefotografie: Illias Teirlinck, Teaser: DP Loic Meulenberg, Productie Het Offensief, 1st Jeffrey Roekens, Co-producenten: de Vlaamse overheid, ECRU, deSingel & Sabam For Culture, Gesteund door: Kunstencentrum Buda, Kultuurfaktorij Monty, Destelheide Hanenbos, C-TAKT, Zuidpool, Passerelle vzw, Per Podium & Klein Verzet, Met de steun van de Belgische taxshelter via Cronos Invest en Piros